25 cze 2024
7

Wyzwanie

 • rozbudowane środowisko oparte na wielu serwerach wirtualnych oraz fizycznych;
 • różne systemy operacyjne;
 • brak wsparcia ze strony standardowych systemów backupowych dla używanego przez klienta systemu CentOS, Debian;
 • brak automatyzacji – zarządzanie poprzez skrypty;
 • brak jednolitego systemu raportowania;
 • konieczność dostosowania się do posiadanej przez klienta infrastruktury;
 • pełna integracja z Active Directory.

Zastosowana strategia projektowania system backupu to DISK to DISK to TAPE – miejscami składowania danych są macierz dyskowa na interface 1Gb iSCSI oraz autoloader na 7 taśm z mechanizmem przesuwania taśm firmy Tundberg.

Realizacja

Użyliśmy sprawdzonego oprogramowania CommVault Simpana 10, co pozwoliło na utworzenie jednego, w pełni zautomatyzowanego systemu backupu dla całego środowiska – obsługuje on wszystkie maszyny oraz systemy operacyjne według polityki z góry ustalonej przez użytkownika.

Rezultaty wykorzystania oprogramowania Simpana 10:

 1. szybki dostęp do backupowanych danych oraz pełna skalowalność.
 2. szybkie przywracanie potrzebnych informacji i kopii migawkowych niezależnie od systemu operacyjnego czy systemu plików co znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych w przypadku awarii czy innych nieprzewidzianych sytuacji.
 3. każda wykonana kopia jest testowana pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz możliwości przywracania.

Kolejną ważną właściwością jest deduplikacja – dzięki niej zaoszczędzono od 33%-91% powierzchni na macierzy dyskowej dla poszczególnych systemów. Należy także wspomnieć o możliwości raportowania wykonywanych kopii zapasowych dostosowanej do potrzeb użytkownika. Codziennie o 9 rano przychodzi raport z systemu z statusem wszystkich zadań backupowych, wielkością przyrostów danych, stopniem deduplikacji oraz informacją w przypadku braku możliwości wykonania zadania dla poszczególnych plików lub folderów.

Rezultaty

 • backup dla każdego zastosowanego systemu operacyjnego
 • pełna automatyzacja znacznie zmniejsza ilość czasu potrzebnego na zarządzanie systemem backupowym
 • jedna konsola do zarządzania backupem serwerów i w następnym etapie czyli backup laptopów i desktopów
 • zarządzanie użytkownikami przez Active Directory – poszczególne osoby mogą tylko odzyskiwać wybrane systemy, inni mogą wykonywać backup, jeszcze inni mogą wysyłać link z odzyskanych danych do innych użytkowników
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych
 • brak konieczności wymiany czy zakupu nowej infrastruktury
 • możliwość raportowania oraz zarządzania systemem z poziomu jednego panelu administracyjnego
 • dostęp przez przeglądarkę pozwala na zarządzanie systemem 24/h z każdego miejsca na świecie