Z początkiem kwietnia 2023 roku firma HPE wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie do zarządzania danych w formie blokowej i plikowej.

Nowy produkt: HPE Alletra Storage MP już jest nazywany pamięcią masową przyszłości.

„Klienci stoją dziś przed wielkimi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi. Gwałtowny wzrost ilości i złożoności danych zmusił organizacje do wdrożenia kosztownych rozwiązań, które zarządzają nimi i przechowują je w sposób silosowy” – mówi Tom Black, wiceprezes i dyrektor generalny HPE Storage. „Nowe usługi HPE GreenLake w połączeniu z innowacjami HPE Alletra pozwalają ograniczyć wydatki i ułatwiają zarządzanie wieloma rodzajami danych, protokołami przechowywania i obciążeniami roboczymi, dzięki czemu organizacje mogą skupić się na własnych innowacjach i rozwoju biznesu – dodaje”.

Pojawienie się tego typu nowości było kwestią czasu. Klienci potrzebują kompleksowego rozwiązania do obsługi wszystkich typów plików oraz aplikacji w jednej platformie.

HPE wprowadziło wysokowydajne, skalowalne rozwiązanie połączone z usługami zabezpieczenia danych oraz backupu na poziomie korporacyjnym, czyli tym najbardziej wymagającym.

Pamięć masowa będzie oferowana w ramach oferty HPE GreenLake for Block Storage.

HPE GreenLake for Block Storage  to platforma sprzętowa HPE Alletra Storage MP stworzona od podstaw.

Czym jest HPE GreenLake ?

Już w 2021 roku HPE ogłosiło HPE Data Services Cloud Console (DSCC). To stworzony dla chmury publicznej panel zarządzający, zapewniający ujednolicone zarządzanie danymi poprzez zestaw usług w chmurze. Usługa jest skierowana do klientów, którzy są zainteresowani zarówno zakupem infrastruktury IT na własność, jak i pozyskiwaniem jej w formie usługowej. Rok później HPE ogłosiło wprowadzenie na rynek nowej platformy chmurowej – HPE GreenLake Cloud Platform.

Najprościej wyjaśnić, czym jest HPE GreenLake Cloud Platform następującym stwierdzeniem – tym czym Azure jest dla Microsoft’u czy Amazon Web Services jest dla Amazon’a, tym dla HPE jest GreenLake Cloud Platform (GLCP). Największą różnicą między wymienionymi ofertami jest to, że w przypadku oferty HPE sprzęt wraz z danymi fizycznie pozostaje u klienta, natomiast zarządzanie odbywa się poprzez platformę wystawioną w chmurze publicznej HPE”  –  informuje Piotr Drąg HPE Storage Category & Data Services Business Development Manager for Poland

Architektura HPE GreenLake platform

Trzy opcje pozyskania pamięci masowej w programie HPE GreenLakes Cloud Platform

HPE Alletra Storage MP – przyszłość pamięci masowej

Pojawienie się systemów pamięci masowej było oczekiwane, ponieważ firmy potrzebują już teraz narzędzi do zarządzania zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi aplikacjami (tzw. cloud native). Z tego powodu HPE wypuściło na rynek pierwszą tego typu pamięć masową. Konsekwentnie wprowadzając na rynek produkty, które wypełniają luki w IT , HPE wprowadziła macierze z rodziny HPE Alletra – 5000, 6000 i 9000. Do tej rodziny dołączył ostatnio system o nazwie HPE Alletra Storage MP, który oznacza „multi protocol”. Celem wprowadzenia tego produktu jest ujednolicenie jednej platformy sprzętowej, aby ułatwić klientom i administratorom planowanie zasobów na dane, ich rozbudowę czy serwisowanie. Ponadto, dzięki temu, że składa się ona z standardowych komponentów, możliwe jest zapewnienie szybszych dostaw niż w przypadku systemów budowanych pod specjalne zamówienie.

HPE Alletra Storage MP to architektura systemów, której drugim kluczowym założeniem jest zapewnienie wspólnej, programowo zdefiniowanej platformy dla Software Defined Storage (SDS). Pozwala to klientom na osobne rozbudowywania części obliczeniowej i pojemności na dane, pełniejsze wykorzystanie zasobów i eliminację potrzeby tworzenia nadmiarowych zapasów.

Kolejnym aspektem jest modularność całego systemu, podobna do schematu układania klocków, która definiuje charakter poszczególnych elementów ( klocków) poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania.

Najważniejsze założenie to jednak zarządzanie każdym systemem pamięci masowej z jednej konsoli HPE DSCC na HPE GreenLake Cloud Platform. Dzięki temu użytkownicy otrzymują jedną platformę oraz widoczność całego środowiska danych. Mamy również możliwość wykupienia dodatkowych usług.

Sprzęt :

Wybrane fukcjonalności HPE GreenLakes for Block Storage OS:

1. Definiowanie programowo – urządzenia sprzętowe mogą być wykorzystywane do różnych celów (choć nie jednocześnie na tych samych urządzeniach).

2. Dezagregacja – wzrost mocy obliczeniowej i powierzchni dyskowej może zostać zrealizowany zarówno w górę jak i wszerz .

3. Pełne zrównoleglenie – wszystkie elementy są aktywne, uprawnienia do dostępu do wszystkich elementów macierzy są dostępne dla każdego węzła obliczeniowego, zwiększając stabilność podczas awarii jednego z kontrolerów.

4. Większa liczba kontrolerów- dzięki możliwości zwiększania liczby kontrolerów lub zamiany na mocniejsze, wzrost wydajności może być realizowany w miarę potrzeb.

5. Dostępność danych – systemy oferują 100% dostępność do danych.

6. Odporność na awarię – w przypadku systemów składających się z co najmniej 4 kontrolerów, odporność na awarię jest zapewniona.

7. Protokół NVMe – zarówno dla kontrolerów , jak i dysków.

8. Replikacja – system oferuje asynchroniczną i aktywną synchroniczną replikację („active peer persistence”).

9. Kopie migawkowe – technologia „Redirect-on-write” zapewnia niezmienialne kopie migawkowe, zmniejszając wpływ na wydajność.

10. Redukcja danych – system oferuje zaawansowaną deduplikację i kompresję danych.

11. Write-Through – technologia umożliwia zapisywanie danych bezpośrednio na dyski z ominięciem pamięci RAM, co wyklucza potrzebę wykorzystania nieulotnych kości NVDIMM.

12. System zapisu danych oparty o logi – technologia znana z HPE Nimble Storage i HPE Alletra 5000/6000, która pozwala na wydłużenie żywotności dysków SSD.

Przyszłość dzieje się dziś…

HPE nie po raz pierwszy kusi się o rewolucję na rynku infrastruktury IT i zarządzania danymi. Wprowadzone rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage oparte na modularnej platformie sprzętowej HPE Alletra Storage MP charakteryzuje się kilkoma unikatowymi cechami, które dają ich użytkownikom kilka niezaprzeczalnych korzyści:

  • Standaryzacja na jednej platformie sprzętowej HPE Alletra Storage MP dla każdego rodzaju pamięci masowej (blokowej, plikowej, obiektowej) -> ułatwienie planowania, rozbudowy, serwisowania, większa dostępność i szybsze dostawy
  • Zdezagregowana definiowana programistycznie architektura rozwiązania -> możliwość niezależnej rozbudowy części obliczeniowej i powierzchni dyskowej, pełniejsze wykorzystanie zasobów, brak potrzeby znacznej nadmiarowości (kupujemy tyle ile potrzebujemy teraz i w przyszłości rozbudowujemy o tyle, ile wymaga sytuacja)
  • Zarządzanie każdym systemem pamięci masowej z jednej konsoli na HPE GreenLake Cloud Platform -ujednolicone doświadczenie użytkownika, bez względu na rodzaj rozwiązania i skalę działalności, brak potrzeby inwestowania w specjalistyczną wiedzę techniczną dla obsługi pamięci masowych, globalna widoczność całego środowiska do zarządzania danymi, możliwość wykupienia dodatkowych usług zarządzania danych i ich ochrony”   informuje – Piotr Drąg, HPE Storage Category & Data Services Business Development Manager for Poland.

Wersja demonstracyjna tej usługi :

https://www.youtube.com/watch?v=1NJWl9y58rU