03 mar 2024

SYSTEMY WYSOKIEJ DOSTĘPCZOŚCI

Zapewnij ciągłość działania Twojego biznesu

Z pewnością zależy Ci na nieprzerwanym działaniu systemów IT w Twojej firmie. Zapewnienie wysokiej dostępności (high availibility) jest ważnym warunkiem ciągłości biznesowej (business contuity) w każdych okolicznościach, również w trakcie awarii. Często koszt strat, jakie ponosi firma, podczas tych, nie zawsze zaplanowanych przestojów jest bardzo wysoki.

Skorzystaj z naszych rozwiązań wysokiej dostępności, jeśli:

Zależy Ci na niezawodności systemów IT i dostępności do danych i aplikacji przez 24 godziny na dobę.

Nie możesz sobie pozwolić na wielogodzinne przestoje i brak dostępu do systemów IT w pracy związane z awarią

Chcesz, aby dane i aplikacje były odporne na awarie.

Systemy dostępności sprawdzają się w sytuacji awarii serwerów pocztowych i bazodanowych, awarii sieci internetowej i lokalnej, braku zasilania. Implementacja systemów HA może obejmować różne elementów infrastruktury IT (środowiska serwerowego, czy urządzeń sieciowych), wszystko zależy od tego, które z nich są kluczowe dla firmy. Na etapie analizy należy również określić oczekiwane poziomy dostępności systemów, akceptowalne przerwy w działaniu (RTO) i poziom dopuszczalnej utraty danych w trakcie awarii (RPO). Dzięki wdrożeniu systemów wysokiej dostepności firma staje się odporna na wyłączenia i może świadczyć usługi w sposób nieprzerwany zgodnie
z ustalonymi standardami SLA.

Rozwiązania wysokiej dostępności pozwalają przełączyć się na awaryjny system zapasowy w trakcie wyłączeń planowanych i nieplanowanych. Aplikacje mogą więc działać bez przerwy i nie zakłóca to pracy użytkowników.

W ramach systemów wysokiej dostępności uwzględniamy:

  • tworzenie kopii zapasowych,
  • budowę klastrów połączonych serwerów (serwerów redundantnych),
  • mirroring (wiele kanałów przepływu),
  • wirtualizację.

Usługą powiązaną jest również odzyskiwanie po awarii – distater recovery. Są to procedury (disaster recovery plan), usługi oraz zasoby, które pozwalają odzyskać i uruchomić aplikacje o krytycznym znaczeniu.

Technologie:

Veeam, EMC Avamar, EMC Networker, IBM TSM, HP Data Protector, Symantec, ARC Server), Quantum vmPRO

Sprawdź również: Wirtualizacja, Rozwiązania backupowe, Sieci LAN I WIFI.