03 mar 2024

ZABEZPIECZENIA SIECI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Zidentyfikuj i zredukuj zagrożenia IT

Bezpieczeństwo sieciowe powinno być priorytetem dla Twojej organizacji. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne związane z dostępem do Internetu i sieci lokalnej oraz użytkowaniem systemów informatycznych mogą wpłynąć negatywnie na produktywność i zaburzyć funkcjonowanie firmy. Potrzebujesz niezawodnych rozwiązań, aby chronić aplikacje, systemy, sieci i punkty końcowe w Twojej infrastrukturze IT.

Skorzystaj z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa IT, jeśli:

Chcesz zidentyfikować źródła zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Twojej organizacji.

Zamierzasz zapobiec atakom na sieć i systemy komputerowe.

Potrzebujesz rekomendacji, jakie rozwiązania związane z bezpieczeństwem sieci i systemów IT sprawdzą się w Twojej firmie.

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów:

  • Zabezpieczenia kont użytkowników i opracowanie polityki bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczenia fizyczne infrastruktury sprzętowej.
  • Audyt bezpieczeństwa.
  • Testy penetracyjne.
  • Ethical hacker.
Technologie:

Cisco, ASA, Fortinet

Sprawdź również: Rozwiązania backupowe, Systemy wysokiej dostępności