03 mar 2024
6

Wyzwanie

Firma Nordzucker jest wiodącym producentem cukru białego w Polsce. W przypadku tej realizacji zostaliśmy postawieni przed ambitnym zadaniem utworzenia wspólnego środowiska dla dwóch fabryk położonych w różnych województwach.

 • stworzenie od podstaw kompletnego środowiska wirtualizacyjnego
 • opracowanie oraz wdrożenie systemu backupowego
 • dystans pomiędzy fabrykami – ponad 200 kilometrów
 • konieczność bezawaryjnego działania systemu przez 24 godziny na dobę
 • wolne łącze symetryczne pomiędzy zakładami – 10 Mbps

Realizacja

Wdrożyliśmy środowisko w oparciu o macierze i serwery wysokiej dostępności (bez pojedynczego punktu awarii) HP oraz interfejs 1Gbit Ethernet.

Wirtualizacji poddaliśmy systemy wsparcia produkcji oraz pozostałe wymagające 24-godzinnej pracy. W każdym ze środowisk wykorzystano rozwiązania Quantum dla obszarów backupu środowiska oraz deduplikacji.

Ponadto pomiędzy oddziałami została uruchomiona replikacja danych wykonywana codziennie w nocy, przechowująca retencję według ustalonej polityki.

Rezultaty

 • zwiększenie bezpieczeństwa danych – nawet w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia urządzeń w jednym z zakładów możliwe jest odzyskanie kopii utworzonej repliki w drugiej fabryce
 • znaczne przyśpieszenie backupu – cały proces trwa średnio jedynie 26 minut
 • oszczędność miejsca na nośnikach – systemy deduplikacji i kompresji 70 TB danych zostaje zredukowane do 740 GB (ponad 90 razy mniej !)
 • zwiększenie dostępności i ułatwienie pracy – możliwość zarządzania całym systemem backupu oraz replikacji z poziomu jednego pulpitu, redukcja kosztów utrzymania infrastruktury IT

Wykorzystana infrastruktura :

 • Serwer HP DL 380 + Macierz HP MSA 2040 iSCSI
 • oprogramowanie vmware Essential Plus + vmPRO Quantum + DXI Quantum