25 kwi 2024

WSPARCIE SERWISOWE

Profesjonalna opieka nad środowiskiem IT

Nasze wsparcie serwisowe da Ci pewność, że wszystko jest pod kontrolą i działa tak, jak powinno. Reagujemy na wszelkie incydenty pojawiające się w trakcie użytkowania infrastruktury sieciowej i systemów informatycznych, działając zgodnie z ustalonymi procedurami SLA.

Wsparcie serwisowe, korzyści:

  • Wyższa efektywność i niezakłócone działanie wdrożonych rozwiązań, dzięki opiece doświadczonych inżynierów.
  • Obniżenie kosztów ewentualnych napraw i zakupu sprzętu, przy współpracy z producentami.
  • Stała kontrola 24/7, nad sprawnym i prawidłowym działaniem systemów, sieci i oprogramowania.

Proponujemy Ci zdalną pomoc techniczną i konsultacje telefoniczne, wsparcie w miejscu wdrożenia (on-site), zakup części zamiennych i ich instalację, uaktualnienie oprogramowania. W umowie zakładamy możliwie najkrótszy czas reakcji na pojawiające się incydenty. Oferujemy usługi w zakresie wsparcia infrastruktury informatycznej, utrzymania systemów, archiwizacji i przechowywania danych, zarządzania bezpieczeństwem IT.

Sprawdź również: Wsparcie wdrożeniowe, Zabezpieczenia sieci i systemów IT.