Kolejnym wdrożeniem które z powodzeniem wykonaliśmy jest modernizacja środowiska backupowego w jednej z poznańskich uczelni wyższych. Jest to ciekawy przypadek ze względu na swoją specyfikę oraz złożoność.

Wyzwania:

– rozbudowane środowisko oparte na wielu serwerach wirtualnych oraz fizycznych;

– różne systemy operacyjne;

– brak wsparcia ze strony standardowych systemów backupowych dla używanego przez klienta   systemu CentOS, Debian;

– brak automatyzacji – zarządzanie poprzez skrypty;

– brak jednolitego systemu raportowania;

– konieczność dostosowania się do posiadanej przez klienta infrastruktury;

– pełna integracja z Active Directory.

 

Mocne zróżnicowanie środowiska pokazuje poniższa tabela:

serwer (win/lin) fizyczny/wirtualny platforma w całości t/n system plików zajętość (GB)
Windows 2008 wirtualny HyperV N NTFS 1,5
Debian wirtualny HyperV N ext4 20,0
Debian wirtualny HyperV N ext4 13,0
Centos wirtualny HyperV N ext4 1,0
Debian wirtualny HyperV N ext4 1,0
Centos wirtualny HyperV N ext4 1,0
Centos wirtualny HyperV N ext4 1,0
Centos wirtualny HyperV N ext4 1,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 9,0
Windows 2008 fizyczny T NTFS 30,0
Windows 2012 wirtualny HyperV T NTFS 25,0
Centos wirtualny HyperV N ext4 6,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 7,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 2,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 2,0
Windows 2003 wirtualny HyperV T NTFS 32,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 3,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 5,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 2,0
Centos fizyczny T ext4 7,0
Debian fizyczny T ext4 8,0
Windows 2008 fizyczny T NTFS 30,0
Centos fizyczny N ext4 1,0
Windows 2012 wirtualny HyperV N 480,0
Windows 2008 fizyczny N NTFS 35,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 105,0
Debian wirtualny HyperV T ext4 21,0
Centos wirtualny HyperV T ext4 2,0
851,5

 

Zastosowana strategia projektowania system backupu to DISK to DISK to TAPE – miejscami składowania danych są macierz dyskowa na interface 1Gb iSCSI oraz autoloader na 7 taśm z mechanizmem przesuwania taśm firmy Tundberg .

Rozwiązanie:

Użyliśmy sprawdzonego oprogramowania CommVault Simpana 10, co pozwoliło na utworzenie jednego, w pełni zautomatyzowanego systemu backupu dla całego środowiska – obsługuje on wszystkie maszyny oraz systemy operacyjne według polityki z góry ustalonej przez użytkownika.

Simpana 10 pozwala na szybki dostęp do backupowanych danych oraz pełną skalowalność. Umożliwia szybkie przywracanie potrzebnych informacji czy kopii migawkowych niezależnie od systemu operacyjnego czy systemu plików co znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych w przypadku awarii czy innych nieprzewidzianych sytuacji. Dodatkowo każda wykonana kopia jest testowana pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz możliwości przywracania.

Kolejną ważną właściwością jest deduplikacja – dzięki niej zaoszczędzono od 33%-91% powierzchni na macierzy dyskowej dla poszczególnych systemów. Należy także wspomnieć o możliwości raportowania wykonywanych kopii zapasowych dostosowanej do potrzeb użytkownika. Codziennie o 9 rano przychodzi raport z systemu z statusem wszystkich zadań backupowych, wielkością przyrostów danych, stopniem deduplikacji oraz informacją w przypadku braku możliwości wykonania zadania dla poszczególnych plików lub folderów.

Korzyści dla klienta:

– backup dla każdego zastosowanego systemu operacyjnego;

– pełna automatyzacja znacznie zmniejsza ilość czasu potrzebnego na zarządzanie systemem backupowym;

– jedna konsola do zarządzania backupem serwerów i w następnym etapie czyli backup laptopów i desktopów

– zarządzanie użytkownikami przez Active Directory – poszczególne osoby mogą tylko odzyskiwać wybrane systemy, inni mogą wykonywać backup,    jeszcze inni mogą wysyłać link z odzyskanych danych do innych użytkowników

– zwiększenie bezpieczeństwa danych;

– brak konieczności wymiany czy zakupu nowej infrastruktury;

– możliwość raportowania oraz zarządzania systemem z poziomu jednego panelu administracyjnego;

– dostęp przez przeglądarkę pozwala na zarządzanie systemem 24/h z każdego miejsca na świecie;