Możemy pochwalić się dużym wdrożeniem w branży produkcyjnej – firma Nordzucker jest wiodącym producentem cukru białego w Polsce. W przypadku tej realizacji zostaliśmy postawieni przed ambitnym zadaniem utworzenia wspólnego środowiska dla dwóch fabryk położonych w różnych województwach.

Wyzwania :

– stworzenie od podstaw kompletnego środowiska wirtualizacyjnego ;

– opracowanie oraz wdrożenie systemu backupowego ;

– dystans pomiędzy fabrykami – ponad 200 kilometrów ;

– konieczność bezawaryjnego działania systemu przez 24 godziny na dobę ;

– wolne łącze symetryczne pomiędzy zakładami – 10 Mbps ;

Rozwiązanie :

Wdrożyliśmy środowisko w oparciu o macierze i serwery wysokiej dostępności(bez pojedynczego punktu awarii) HP oraz interfejs 1Gbit Ethernet. Wirtualizacji poddaliśmy systemy wsparcia produkcji oraz pozostałe wymagające 24-godzinnej pracy. W każdym ze środowisk wykorzystano rozwiązania Quantum dla obszarów backupu środowiska oraz deduplikacji. Ponadto pomiędzy oddziałami została uruchomiona replikacja danych wykonywana codziennie w nocy, przechowująca retencję według ustalonej polityki.

Korzyści dla klienta :

– zwiększenie bezpieczeństwa danych – nawet w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia urządzeń w jednym z zakładów możliwe jest odzyskanie kopii utworzonej repliki w drugiej fabryce;

– znaczne przyśpieszenie backupu – cały proces trwa średnio jedynie 26 minut;

– oszczędność miejsca na nośnikach – systemy deduplikacji i kompresji 70 TB danych zostaje zredukowane do 740 GB (ponad 90 razy mniej !);

– zwiększenie dostępności i ułatwienie pracy – możliwość zarządzania całym systemem backupu oraz replikacji z poziomu jednego pulpitu;

– redukcja kosztów utrzymania infrastruktury IT;

Wykorzystana infrastruktura :

– Serwer HP DL 380 + Macierz HP MSA 2040 iSCSI ;

– oprogramowanie vmware Essential Plus + vmPRO Quantum + DXI Quantum

Poniżej przykładowy zrzut raportu:

case